» snel aanvragen ga naar AANVRAAGFRORMULIER

Extra donatie voor 2022-2023

zoals besproken met de besturen van verenigingen en stichtingen op 27 september 2021.

 

Tijdens de drukbezochte en zeer geslaagde bijeenkomst met verenigingen en stichtingen heeft het bestuur van de Stichting Rozenheuvel Fonds in overleg met die verenigingen besloten om voor 2022-2023 een extra donatie van € 10.000 beschikbaar te stellen. Dit besluit mag gezien worden als een stimulans of uitdaging om “na Corona” de draad weer op te pakken.

Let op: ook deze donatie is nooit meer dan 1/3 van de totale projectkosten.

Dit bedrag is beschikbaar voor initiatieven die sociaal verbindend, cohesie bevorderend en van algemeen nut (ANBI) zijn. Dit kan bijvoorbeeld doordat verenigingen en stichtingen op (grote) schaal met elkaar samenwerken bij het realiseren van een unieke en uitdagende activiteit of evenement.

Deze aanvraag hoeft nog niet compleet te zijn, maar voldoende om een keuze te maken cq een besluit te nemen over toekenning van een donatie aan het project/evenement.

Het bestuur van het fonds kiest uiteindelijk welk project wordt gehonoreerd

De sluitingsdatum voor indienen van een dergelijk project is 30 juni 2022.

Ook deze aanvraag moet digitaal via ons aanvraagformulier worden ingediend.