Let op:  sluitingstermijnen voor indiening aanvraag zijn gewijzigd: 

vóór 1 december en vóór 1 juni 

 

De Stichting Rozenheuvel Fonds is in december 2012 opgericht, met als doel

het financieel ondersteunen van verenigingen, stichtingen en andere instellingen in de regio Zuid-Limburg,

bij het organiseren van sociaal-culturele activiteiten voor het algemeen belang.

Het ondersteunen gebeurt middels het verstrekken van donaties.

Stichting Rozenheuvel Fonds is statutair gevestigd te Valkenburg aan de Geul.

 

Algemene informatie:

Stichting Rozenheuvel Fonds is een ANBI stichting, met:

- Fiscaal nummer (RSIN): 8522.46.730;
- Ingeschreven in de  KvK onder nummer: 56.665.687;
- BTW-nummer: 8522.46.730.B.01;
-
IBAN-nummer: NL55 RABO 0177 0018 52.

 

De Stichting Rozenheuvel Fonds heeft een lijfrente geaccepteerd van 300.000,- euro en is aanvaard onder het voorbehoud van vorming van stamvermogen.
De beleggingsopbrengst van het vermogen wordt jaarlijks uitgekeerd als donaties aan sociaal-culturele verenigingen en stichtingen.


Het bestuur bestaat uit:

- Coen Gorter, voorzitter;
- Martin Prins, penningmeester;
- Jo Kikken, secretaris.


Contactgegevens:

- E-mail: secretariaat@stichtingrozenheuvelfonds.nl
- Secretariaat: alleen per email

- bezoekadres: Dorpstraat 40, 6301 BC Sibbe-Valkenburg