Overzicht van activiteiten Rozenheuvel Fonds 2016,
inclusief overzicht van geselecteerde aanvragen.Jaarlijks terugkerende activiteiten:

Eind mei het vaststellen van de lijst van verenigingen/ stichtingen die een uitnodiging ontvangen voor het aanvragen van een donatie.
Begin juli het uitsturen van de uitnodigingen.
Eind november worden de ontvangen aanvragen in een bestuursvergadering besproken. Hierbij wordt bekeken of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en uitgangspunten. Vervolgens maakt de donatiecommissie de evaluatie en doet een voorstel aan het bestuur voor het wel of niet honoreren van de aanvragen en de hoogte van de donatie.
Medio januari vindt besluitvorming plaats door het bestuur, honoreren en bedrag van donatie.
Eind januari worden de aanvragende verenigingen/ stichtingen geïnformeerd over het besluit.
De toegekende donaties worden betaald na uitvoering van het project en het ontvangen van de evaluatie van het project en de factuur voor het toegekende bedrag.
Evaluatie en afsluiting van het donatiejaar.


Verslag activiteiten 2016
Beschikbaar bedrag was € 8.575.
De donatiecommissie heeft 13 aanvragen beoordeeld en geëvalueerd. Aanvragen voor gebouwen, infra structuur en uniformen zijn niet gehonoreerd, conform onze procedures.
In de bestuursvergadering van 120116 heeft het bestuur besloten om 7 aanvragen te honoreren.  
Het betreft projecten/ evenementen van:
- Zangkoor St. Cecilia Valkenburg - voor Jubileumconcert,
- Zangkoor Chorale Valkenburg - voor Operaconcert,
- Harmonie Concordia Berg en Terblijt - voor Bergse Bos Musical,
- OLT - voor Jubileumboek OLT,
- OLT - voor Muziekfestival,
- Museum Valkenburg - voor tentoonstelling Kerststad Valkenburg,
- Stichting Struikelstenen - voor plaatsen herdenkingsstenen.
Met brief van 230116 zijn alle aanvragers geïnformeerd.
De Belastingdienst heeft, in het kader van een landelijke controle ronde, een bezoek gebracht aan Stichting Rozenheuvel Fonds en heeft, na uitvoerig onderzoek, geconcludeerd dat wij voldoen aan alle regels voor een ANBI-stichting.
Evaluaties en facturen van alle gehonoreerde projecten/ evenementen in 2015 zijn ontvangen, alle toegezegde donaties zijn betaald en de donatieronde 2015 is afgesloten.
Begin juli zijn de brieven uitgestuurd met de uitnodiging voor het aanvragen van een donatie voor projecten in 2017.
Op 15 november waren 10 aanvragen ontvangen. De eerste bespreking van de aanvragen in het bestuur vond plaats op 011216, waarbij de geldigheid van de aanvragen werd besproken.
9 aanvragen voldeden.
Deze zijn door de donatiecommissie vervolgens beoordeeld conform de procedures.