Overzicht van activiteiten Rozenheuvel Fonds 2017,
inclusief overzicht van geselecteerde aanvragen.Jaarlijks terugkerende activiteiten:
Eind mei het vaststellen van de lijst van verenigingen/ stichtingen die een uitnodiging ontvangen voor het aanvragen van een donatie.
Begin juli het uitsturen van de uitnodigingen.
Eind november worden de ontvangen aanvragen in een bestuursvergadering besproken. Hierbij wordt bekeken of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en uitgangspunten. Vervolgens maakt de donatiecommissie de evaluatie en doet een voorstel aan het bestuur voor het wel of niet honoreren van de aanvragen en de hoogte van de donatie.
Medio januari vindt besluitvorming plaats door het bestuur, honoreren en bedrag van donatie.
Eind januari worden de aanvragende verenigingen/ stichtingen geïnformeerd over het besluit.
De toegekende donaties worden betaald na uitvoering van het project en het ontvangen van de evaluatie van het project en de factuur voor het toegekende bedrag.
Evaluatie en afsluiting van het donatiejaar.


Verslag activiteiten 2017
Beschikbaar bedrag was € 9500. De donatiecommissie heeft 9 aanvragen beoordeeld en geëvalueerd.
Hierna is op 050117 het voorstel van de commissie besproken in het bestuur en zijn de besluiten voor wel of niet honoreren en bedrag van de donatie genomen.
De volgende verenigingen krijgen een donatie voor hun project:
- Museum Land van Valkenburg - voor tentoonstelling van Huntjens,
- Stichting In onsen Lande van Valkenborgh - voor historisch boek Prehistorie Valkenburg,
- Katakomben - voor restauratie Capello Greco,
- Harmonie St. Clemens Arensgenhout - voor concert WMC Young Generation in OLT,
- OLT - voor concert Jazz en Blues,
- Stichting Struikelstenen - voor herdenkingsstenen en educatie,
- Parochie H. Gerlachus - voor tentoonstelling Poolse schilder Michnia in de Schatkamer Houthem,
- IVN Valkenburg - educatie project Oude Ambachten, cultuur en natuur aan de basisscholen,
- Stichting Cultuurcafe - voor kalligrafie Jan Hanlo op westmuur Bibliotheek.
Met brief van 170116 zijn alle aanvragers geïnformeerd.