Om aan de doelstellingen van Stichting Rozenheuvel Fonds te voldoen zijn de volgende interne procedures en reglementen van toepassing:
- Huishoudelijk Reglement;
- Donatie procedure;
- Beleggingsstrategie;
- Beleidsplan;

- Privacy Beleid.
Deze procedures zijn een uitwerking van en/of aanvulling op de notariële Akte van Oprichting 14-12-2012, Akte van Schenking 14-12-2012 en Akten van Statutenwijziging 30-01-2013 en 23-01-15.

 

Jaarlijks vindt door het bestuur verslaglegging plaats en wordt een financiële verantwoording afgelegd.