Wat vindt u op deze pagina?

 • wie kan aanvragen? 
 •  hoe aanvragen?
 • waarvoor aanvragen?
 • welk bedrag?
 • wie of wat komt NIET in aanmerking?
 • wanneer aanvragen?

 

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Sociaal-culturele Verenigingen en Stichtingen* uit de gemeente Valkenburg aan de Geul kunnen voor elke donatieronde een aanvraag voor donatie indienen.
 • Verenigingen en Stichtingen van omringende gemeenten kunnen ook een aanvraag indienen.

*   Met sociaal-culturele verenigingen en stichtingen wordt o.a. bedoeld HaFaBra verengingen, Zangverenigingen, Schutterijen, Theater, Toneel, Literatuur, Musea die: 

a   gecertificeerd zijn als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), of vergelijkbare  toekomstige fiscale wetgevingsstatus óf
b   ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en zich inzetten voor het algemeen belang dienende culturele en/of sociale activiteiten.

 

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor donatie moeten compleet en in digitale vorm worden ingediend.

 

Waarvoor een aanvraag indienen?

 • Donaties worden alleen toegekend voor concrete, algemeen nut beogende, sociaal-culturele projecten/evenementen met regionale uitstraling.
 • Er moet maatschappelijk draagvlak bestaan voor het project/evenement;
 • Een donatie aan een project/evenement is in principe éénmalig;
 • Projecten/evenementen moeten vernieuwend, stimulerend en uniek zijn, waarbij essentiële extra’s zijn geprogrammeerd.

 

Welk bedrag?
Het Rozenheuvel Fonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100% van de kosten.  

De financiële bijdrage varieert tussen € 500 en € 2000 én is maximaal 1/3 van de totaal  benodigde  middelen voor het project/evenement. Dit houdt in dat de totale benodigde middelen altijd € 1500 of meer zijn. 

De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.

 

Wie of wat komt niet in aanmerking?

 • Het fonds vult geen exploitatietekorten aan;
 • Voltooide projecten/evenementen en projecten die al gestart zijn;
 • Jaarlijks terugkerende kosten, kosten voor het gebruikelijk functioneren van de vereniging/stichting (reguliere kosten); 
 • Bouwkundige projecten en projecten voor investeringen/aanschaf van materialen.
 • Het fonds steunt geen stichtingen, verenigingen en andere organisaties met een winstoogmerk;
 • De aanvraag mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen;
 • Individuele aanvragers komen niet in aanmerking voor een bijdrage;
 • Er mogen geen directe religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld.

 

Wanneer kan een aanvraag worden ingediend? 

Verenigingen/stichtingen in Valkenburg aan de Geul krijgen in maart en in september het verzoek om een aanvraag voor donatie in te dienen.

 • Voor het indienen van aanvragen geldt dat deze kunnen worden ingediend vóór 1 december voor het volgende jaar en -indien gewenst- vóór 1 juni voor projecten in de tweede helft van dat jaar of het jaar daarna.

niet tijdig ontvangen aanvragen worden niet meegenomen in de beoordeling;
Aanvragers krijgen bericht van ontvangst van de aanvraag.