» snel aanvragen ga naar AANVRAAGFRORMULIER

Aanvraagformulier donatie Stichting Rozenheuvel Fonds.

Waar organisatie staat wordt bedoeld: Vereniging / Stichting / Werkgroep etc

Waar project staat wordt bedoeld: Project / Evenement / Activiteit etc

gelieve de verplichte gegevens (*) in te vullen en de gevraagde bijlagen toe te voegen door ze up te loaden. U kunt ook nog extra informatie uploaden.

MEER TOELICHTING staat onder de tabs DONATIES en DE AANVRAAG

Indienen vóór 1 december of vóór 1 juni

Deel 1:  gegevens aanvrager
Deel 2:  gegevens project

Hoeveel personen worden er door dit project bereikt? Aantallen invullen.

Wat is de inzet van menskracht naar vrijwilligers en professionals? Aantallen invullen.Deel 3:  Begroting en dekkingsplan project

Vul hier TOTAAL bedragen in, specificaties in up te loaden bijlage vermelden.

De gevraagde bijdrage is maximaal 1/3 van de projectkosten en ligt tussen de 500 en 2000 euro.

Gelieve de begroting (bv in excel) van kosten en opbrengsten als bijlage toe te voegen door deze te uploaden.

Voorbeelden van opbrengsten zijn:

 • aangevraagde / toegekende donaties uit fondsen
 • aangevraagde / toegekende bijdragen overheid (gemeente, provincie)
 • sponsoring door commerciële bedrijven en anderen
 • inkomsten uit recettes (entrees, vrije giften)
 • inkomsten uit catering
 • inkomsten uit acties
 • eigen bijdrage organisatie
 • andere inkomsten

Deel bijlagen: een drietal bijlagen

BIJLAGEN:

Gelieve de volgende bijlagen toe te voegen door deze te uploaden:

 1. Inschrijving KvK of verklaring rondom ANBI
 2. Doelstelling/kernactiviteit van de organisatie
 3. Beleids- en activiteitenplan van de organisatie (samenvatting in maximaal 250 woorden)

 

Deel Evaluatie en Verklaring

VERKLARING:

De aanvrager verklaart:

 • Het project te evalueren  
 • Deze evaluatie toe te sturen aan het secretariaat van het Fonds;
 • De factuur –na de uitvoering- voor het toegezegde bedrag in te zenden
 • De donatie te gebruiken voor het aangevraagde doel.