Het indienen van een donatie vindt plaats via ons AANVRAAGFORMULIER. Klik hier

 

De aanvraag voor een donatie bestaat uit

  • een drietal onderdelen en
  • een drietal bijlagen en
  • een verklaring omtrent evaluatie en besteding.

 

1.  De Aanvraag: gegevens over de aanvrager
a   Naam vereniging/stichting;
b   Naam contactpersoon vereniging/stichting;

c   Correspondentieadres;
d   Telefoonnummer;
e   E-mailadres;
f   (Rechts)vorm vereniging/stichting (Werkgroep, Vereniging, Comité);

2.  Het Project of Evenement: beschrijving van het project of evenement:
a   Naam van het project/evenement waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd;
b   Doel van dit project/evenement;

c   Waar en wanneer vindt het project/evenement plaats?

d   Hoe groot zijn de totale kosten van en welke bijdrage vraagt u voor het project/evenement?
e   Korte samenvatting van de inhoud van het project/evenement en het gewenste resultaat;
f    Heeft u een soortgelijk project/evenement eerder georganiseerd? Zo ja, wanneer?
En heeft u toen ook een bijdrage van de Stichting Rozenheuvel Fonds ontvangen?
g   Hoeveel personen bereikt het project/evenement naar verwachting? (lokaal, regionaal, landelijk);
h   Wat is de inzet van menskracht voor het project/evenement? (professionals, vrijwilligers);
i    Werkt u in dit project/evenement samen met andere organisaties? Zo ja, welke organisaties zijn dat?

j    Valt dit project/evenement binnen de reguliere activiteiten van uw organisatie?

3.  Begroting en Dekkingsplan van het project/evenement: moet gelijk zijn aan totale projectkosten
a   Gespecificeerde (realistische) begroting;
b   Dekkingsplan.
Opgeven de begrote (aangevraagde/toegezegde) bijdragen uit fondsen, sponsors, overheid, eigen bijdragen, acties, inkomsten uit recettes, etc.

 

Bijlage 1: Uitgebreide omschrijving van het project/evenement

Bijlage 2: Inschrijving KvK en -indien van toepassing- verklaring rondom ANBI (of vergelijkbare) status

Bijlage 3: Doelstelling/Kernactiviteit van de vereniging/stichting.

 

Evaluatie project/evenement en verklaring:
Toezegging door de aanvrager (eventueel in de begeleidende brief):

a.   dat resultaten van het uitgevoerde project/evenement worden geëvalueerd;
b.  dat deze evaluatie, met de factuur voor het toegezegde bedrag,  aan het secretariaat van de Stichting Rozenheuvel Fonds wordt toegestuurd
;
c.   met de verklaring dat de donatie gebruikt is voor het aangevraagde doel.

Insturen aanvraag voor donatie:
De aanvraag, inclusief de gewenste bijlagen, dienen ingestuurd te worden via ons Aanvraagformulier.
Als sluitingsdatum geldt ontvangst digitale versie van het AANVRAAGFORMULIER bij het secretariaat.