Overzicht van activiteiten Rozenheuvel Fonds 2019
inclusief overzicht van geselecteerde aanvragen.


Vanaf 2019 vinden er jaarlijks 2 donaties plaats, resp. in januari en juli.
Procedures zijn hier op aangepast.
Indienen aanvragen:

 • Aanvragen voor projecten die gerealiseerd worden gedurende het gehele kalenderjaar kunnen ingediend worden voor 1 januari
 • Aanvragen voor projecten die gerealiseerd worden in de 2de helft van het kalenderjaar (juli t/m december) kunnen nog worden ingediend tot 1 juli.

  Jaarlijks terugkerende activiteiten:
  Om het doel van de Stichting Rozenheuvel Fonds te realiseren worden jaarlijks de hiervoor benodigde activiteiten uitgevoerd.

  Beleidsactiviteiten voor het jaar 2019:
 •  in februari en september zijn de ingediende aanvragen door het bestuur beoordeeld.
 • Het  budget voor donaties in 2019 was € 12.170 uit opbrengsten uit 2018.
 • Het totaal van de toegezegde donaties 2018 is € 12.170.
 • er is geen rest budget 2019.
 • De toegekende donaties worden betaald na uitvoering van het project en het ontvangen van de evaluatie van het project en de factuur voor het toegekende bedrag.

 

Secretaris wisseling:

Sinds de oprichting van de Stichting Rozenheuvel Fonds heeft de heer Jo Kleijnen met veel energie en toewijding de functie van secretaris vervuld. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor met name zijn bijdrage bij de oprichting van de Stichting, het verkrijgen van het predicaat ANBI en de uitwerking van onder andere procedures en beleidsplannen.

Sinds juli 2019 is de nieuwe secretaris de heer Jo Kikken.


Aanvragen die voor een donatie in 2019 gehonoreerd zijn/toegekende donaties:

Vereniging/Stichting                                           voor: Project/evenement in 2019:  

 

1 Toonkunstkoor, Maastricht                             concertenreeks, mei 2019

2 Fanfare St Cornelius, Schin op Geul          125 jarig jubileum, 2019

3 Museum Land van Valkenburg                     2 exposities, mei en november 2019

4 Cultuurcafé, Valkenburg                                  lezing Jan Hanlo, juni 2019

5 Global Exploration, Valkenburg                   boek “75 jaar bevrijding Valkenburg”

6 Circulus Musicus Marsanus, Meerssen   3 Orgelconcerten, 2019

7 Mannenkoor Geulklank, Valkenburg        Kerstconcert, december 2019

8 Harmonie Amicitia, Vilt                                    Masterconcert, oktober 2019

9 Festival Vocallis, Limburg                               diverse concerten, najaar 2019

 

 Bestuur Stichting Rozenheuvel Fonds, 27 januari 2020